Улмасова М. А.,

Маводи ёрирасон барои омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ

  • Маводи ёрирасон барои омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Маводи ёрирасон барои омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ
Муаллиф: Улмасова М. А.,
Соли нашр: 0
Теъдоди саҳифаҳо: 128
Китоби мазкур дар асоси барномаи таълимии макотиби оли мураттаб шуда, дар он масъалахои мухими илми сиёсатшиноси ба таври мухтасар инъикос гаштаанд. Дастури мазкур дар асоси маводхои тадкикоти сиёсатшиносони номии Хумхури ва хоричи кишвар, аз Чумла Зокиров Г.Н., Пулодов Х. Р., Пулодов А.Х., Султонов Ш.М., Хомидов С.Х., Голосов Г.Н., Малтсев В.А., Мелник В.А., Пугачёв В.П., Соловёв А.И., Нартов Н.А. тахия шудааст. Донишчуён хангоми худомузии масоили мухими сиёсатшиноси ва дар раванди тайёри ба санчишу имтихонот аз он ба таври васеъ истифода бурда метавонанд. Дастури мазкур хамчун воситаи ёрирасон хизмат карда, максади фарогирии гуногунчабхаи хамаи масъалахои сиёсиро надорад. Вай танхо яке аз василахои мухтасаршудаи омўзиши проблемахои сиёсатшиноси буда, барои комёб шудан дар санчишу имтихонот мавриди истифода карор хохад ёфт.