Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Гунбази сеҳрнок

Муаллифи ин китоб, ки ба хонандагон манзур мешавад, шоири болаёқат ва меҳнатдӯст Бурҳон Фаррух буда, бо асарҳои худ ва тарҷимаҳояш мухлисони худро дорад. Ба маҷмӯаи мазкур шеърҳо, сурудҳо ва силсилаи шеърҳои нави шоир низ ҳамроҳ карда шудаанд.

Муфассал »

Эҳёу улуми - д- дин

Дар китоби Эҳёу улуми - д - дин масоили мухталифи динӣ, ирфонӣ, ахлоқӣ ва дигар афкору ақоиди илмӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти маънавии ҷомеаи исломӣ мавриди баррасиву омӯзиш қарор гирифтааст ва аз чаҳор рубъ иборат аст: рубъи ибодот; рубъи одот; рубъи мӯхликот; рубъи мунҷиёт.

Муфассал »

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ҷилди 1

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳои забони тоҷикиро фаро гирифта, аз лиҳози сохтор калимаву таркиб ва истилоҳоти ҳам давраи классикии инкишофи забон ва ҳам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фарҳанг мифтоҳи арабӣ замима шудааст. Фарҳанг барои истифодаи доираи васеи хонандагон пешбинӣ мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Ғазалиёт

Хонандагони арҷманд! Китобе, ки дар даст доред, аз куллиёти ғазалиёти фасеҳу малеҳи бузургтарин адиби ғазалсарои адабиёти форсии тоҷикӣ Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ (1184-1292) фароҳам омада, шуморо вориди ҷаҳони андешаҳои волояш мегар- донад ва машоми ҷонатонро муаттар медорад.

Муфассал »

Афсонаҳои халқи тоҷик 6

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Ғазалиёт

Гулистон ба жанри маъмули адабиёт – ғазал даст зада- аст. Албатта, дар ғазал сухане нав ёфтану ғунҷонидан кори саҳл нест, вале ҷо-ҷо мушоҳидаи тоза ва равонию содагӣ «Ғазалиёт»-и ӯро хонданӣ гардонидаанд.

Муфассал »

Оммавӣ

Назарияи идораи давлатӣ

Дар китоби мазкур паҳлӯҳои гуногуни идораи давлатӣ аз нуқтаи назари диди васеи он, мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Ҳар як мавзӯи дар китоб дарҷшуда қисми таркибии идораи давлатӣ маҳсуб ёфта, хонандаи он дар мавзӯъҳои инъикосгардида метавонад бо ҷанбаҳои муҳими идораи давлатӣ ҳамчун назария ошнои пайдо кунад.

Муфассал »

Самаки айёр. Ҷилди дуввум

Адабиёти форсу тоҷик дар баробари назми оламгир осори фаровони насри бадеии дилчасперо низ дорост. Беҳтарин намунаҳои насри классикӣ ва осори ривоятии мо дар китобхонаҳои олам маҳфуз аст.

Муфассал »

Масири кӯчаи хотир

Ғаюр Ашӯри Растагор шӯъбаи актёрии факултаи санъати Донишкадаи омӯзгориро хатм кардааст. Солҳои зиёд дар Телевизиони Тоҷикистон ҳамчун коргардон фаъолият намудааст. Ҳоло мудири бахши адабии Театри академии драмавии ба номи А. Лоҳутист. Маҷмӯаи намоишномаҳои ӯ бо номи «Рӯдакӣ дар Самарқанд» соли 2010 ба табъ расидааст. «Масири кӯчаи хотир» китоби дуюми нависанда аст.

Муфассал »

Чӣ хонем?