Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Дурдонаҳои Амрита

Хонандаи азиз!- Повесте, ки ҳоло дар даст дорӣ, ба ту аз садоқати беандозаи дельфинҳо нисбат ба инсон, аз зиндагии ҳайвоноти баҳрӣ ва аз ишқу муҳаббати поки Рамишу Амритаи Ҳиндустонӣ ҳикоят хоҳад кард.

Муфассал »

Эъҷози Раҳмон

Китоби «Эъҷози Раҳмон» ба ҷашни 20-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, ҷоннисориҳои Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи раҳнамун сохтани миллати тоҷик ба замони шукуфоиву инки- шоф тараннум мекунад. Он аз шеъру шеъргунаҳое ибо- рат аст, ки аз чашмасорони қалби шоирони касбиву ҳаваскор, деҳқонони хокпошу коргарони заҳматкаш бо эҳсоси баланди садоқату муҳаббат дар ситоиши ин абармарди сиёсат фаввора задаанд. Аз ин лиҳоз, китоби мазкур базудӣ ба дили хонандагон роҳ хоҳад ёфт.

Муфассал »

Дунёи меҳр

Гулчеҳра Давлатова ҳанӯз аз овони дар мактаби миёна таҳсил карданашон машқи шеър мекарданд. Имрӯз у ғаввосеро мемонад, ки аз қаъри беканори шеър дурри маънӣ меҷӯяд. Шеъраш саршори меҳру муҳаббат аст.

Муфассал »

Навгониҳо

Таҳлили иқтисодӣ

Дастури таълимӣ аз се бахш иборат мебошад. Дар бахши якум асосҳои назариявии тахлили иктисодӣ баён гардидаанд. Бахши дуввум ба тахлили идоравии фаъолияти хочагидорӣ бахшида шудааст. Дар бахши севвум бошад оиди тахлили на- тиҷаҳои молиявии фаъолият ва вазъи молиявии корхонаҳои са- ноатӣ сухан меравад. Дастур барои донишҷӯён, муаллимон, роҳбарону мутахас- сисони корхонаҳо ва тамоми соҳибкорон нигаронида шудааст.

Муфассал »

Асосҳои ҳуқуқии моликиятӣ зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ бо назардошти ҳолати қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи январи соли 2018 бо ҷамъоварии матни пурра ва иқтибос аз баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ омода карда шуда, барои истифода ба доира васеи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ, судӣ, адлия, прокуратура, таҳқиқ, тафтишот, субъектони соҳаи моликияти зеҳнӣ, инчунин устодону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ, миёнаи касбӣ ва дигар шахсони манфиатдор тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Ангораҳо. Гулчини ашъор

"Ангораҳо" китоби гулчини ашъори Шоири Халқии Тоҷикистон Лиқ Шералист. Ин китоб соли 2001 аз ҷониби нашриёти "Адиб" бо теъдоди ҳазор нусха ба табъ расида дар мудати кӯтоҳ ба дасти хонандагон расид. Аз байн қариб 10 сол гузашт. Имрӯз зарурат ба чопи такрории китоб пеш омад. Умедворем, маҷмӯа, ки ба муносибати 70-солагии устоди назми муосир ба табъ мерасад, барои ҳаводорон тӯҳфаи ёдгор хоҳад шуд.

Муфассал »

Оммавӣ

Туҳафи аҳли Бухоро

Китоби "Туҳафи аҳли Бухоро"-и Мирзо Сироҷиддини Ҳаким бо забони бисёр соддаву фасеҳ аз сафарҳои тӯлонии муаллиф ба мамолики Аврупо ва шарқи Миёна ҳикоятмекунад.

Муфассал »

Ғуломон.Қисми якӯм

Устод Садриддин Аӣнӣ дар таърихи адабиёти муосири тоҷик ҳамчун шоири бузург, нависандаи забардаст, рӯзноманигор, забоншиноси варзида ва олими намоён маълуму машҳур буда, аз барҷастатарин шахсияти фарҳангии халқи тоҷик ва асосгузори адабиёти муосири тоҷик шинохтаву эътироф гардидааст. Садриддин Аӣнӣ 15-уми апрели соли 1878 дар яке аз деҳаҳои хушманзараи Соктареи тумани Ғиждувони аморати Бухоро таваллуд ёфтаааст. Гузаштагони Аӣнӣ аз аҳли кишоварзон будаанд. Аз сабаби сахтии рӯзгор ба касбҳои бофандагиву сангиосиётарошӣ низ машгул будаанд. Устод Аӣнӣ муаллифи асарҳои зиёди насрӣ мебошад. Яке аз асарҳое, ки дар эҷодиёти Аӣнӣ ҳам аз ҷиҳати ҳаҷм ва ҳам аз нигоҳи мазмуну мундариҷа мавқеи муҳимро ишгол менамояд, ин романи «Ғуломон» мебошад. Романи «Ғуломон» аз панҷ қисм иборат буда, ҳаёти зиёда аз 100-солаи сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми меҳнаткаши Осиёи Миёна ва манзараҳои ғуломфурӯшии ибтидои асри Х1Х-ро инъикос менамояд. Қаҳрамонони марказии асар, аксаран, ғуломон ва насли онҳо ба шумор мераванд.

Муфассал »

Олами андеша ва рӯъё

Хонандаи азиз китобе,ки дар даст доред,ёдест аз роҳи сипаринамудаи ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик- Хайри Назарова. Ёде аз устодони фидоию ҳамкорони саҳнаи муқаддаси театр. Ёде аз сафарҳои ҳунарию тамошобинони заршиносу қадршинос.

Муфассал »

Чӣ хонем?