Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Урология

"Урология"мутобиқи протоколи №1 Ҷаласаи Шӯрои таъбу нашри Вазорати тандурустии Тоҷикистон аз 20,02,2010 №346 ҳамчун китоби дарсӣ барои донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои тиббии Тоҷикистон тавсия карда шудааст. Ҳамчунин китоби мазкур барои табибони бемористонҳои ноҳиявӣ-ва шӯъбаҳои ёрии таъҷилии тиббӣ ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ хизмат хоҳад кард.

Муфассал »

Шаммае аз рӯзгору осор ва пирони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Дастури Одинашои Саидмурод "Шаммае аз рӯзгору осор ва пирони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ" то андозае маълумотест нисбати шахсияту мақомот ва интихоби пири комил дар паймудани водиҳои муҳаббати Тариқат аз ҷониби Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ин дастур барои муҳаббаткунандагони силсилабузургони аҳли Заҳаб алалхусус Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ интихоби ӯ дар роҳи тариқат муфид хохад буд.

Муфассал »

Бадоеъ-ул-афкор

"Бадоеъ-ул афкор"(номипуррааш-"Бадоеъ-ул афкор фӣ саноеъ-ул-ашъор") асари Камолуддин Ҳусайн Воъизи Кошифӣ буда, доир ба санъатҳои бадеҳи,танқиди адабӣ, шинохтани нуқсонҳои шеър,қофия ва навъҳои он нуқсонҳое,ки дар радиф воқеъ мешаванд,баҳс мекунад."Бадоеъ-ул-афкор"аҳамияти илмию амалӣ дошта,донишҷӯён, толибилмон, муаллимон, муҳаққиқон ва дӯстдорони каломи бадеъ онро чун дастури таълим истифода хоҳанд кард.

Муфассал »

Навгониҳо

Китобхона дар оинаи матбуот

Дар ин маҷмӯа номгӯи мақолоти китобдорону китобшиносон, адибону рӯзноманигорон, ходимони давлатию ҷамъиятӣ ва мухлисону хонандагони китобхона перомуни фаъоляти ин махзани маърифат ва ташаббуси тозакориҳои неки кормандони он гирд омадааст. Ҳамчунин якчанд таълифоти илмии китобшиносон ва замимаҳо ба китоб илова гардидааст. Феҳристи мақолот мухтасар бошад ҳам, ба китобдорону китобшиносон, ҷӯяндагони пешинаи фарҳанг ва алоқамандони китобхона ҷанбаҳои муҳимми таърихи фаъоляти ин боргоҳи донишро бозгӯй менамояд.

Муфассал »

Асосҳои илмию амалии тахнологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ

Китоби мазкур барои донишҷӯён ва мутахасисони соҳаҳои технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ пешбини шудааст. Ин китоб метавонад дар тайёр кардани мутахасисони соҳибкасб ва рушди илми техноло- гияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ саҳм гузорад.

Муфассал »

Шамол хунук мехӯрад?

Чаро шуърҳои Убайд Раҷаб содаву равонанд ва бо як бор хондан азёд мешаванд? Чаро дар ашъори шоири маҳбуб санъати такрор ҳамеша бамавриду дилнишин оварда шудааст? Сирри ин ҳама, албатта, ба хонандагони азиз набояд пӯшида бошад, зеро устод дар санъати сухан мумтоз буданд. Хонед ҳаловат баред ва аз худ кунед!

Муфассал »

Оммавӣ

Ташкили менеҷменти захираҳои башарӣ

Ташкили мемеҷменти захираҳои башарӣ қисмати масъулиятноку судовари фаъолияти менеҷменти корхонаю муассисаҳо ва мудирияти роҳбарони алоҳида буда, метавонад ҳазорсолҳо ба одамият хизмат расонад.Китоби дарсӣ барои донишчуёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии риштаи менеҷмент ва иқтисод, омузгорону муҳақиқон ва роҳбарони зинаҳои гуногуни идоравӣ, инчунин, шахсони хоҳиши зиндагии хуб дошта, тавсия мешавад.

Муфассал »

Асосҳои технологияи истеҳсолоти дузандагӣ

Дар китоб асосҳои технологияи духтани либосҳо дар истеҳсолоти умумӣ ва тибқи фармоиши инфиродӣ баён ёфтааст. Маълумотҳои умумӣ дарбораи навъи маҳсулоти либосворӣ, тавсифи маводи истифодашаванда, маълумот оид ба чокбурӣ, корҳои дастӣ ва мошинӣ ва инчунин корҳои зинатдиҳӣ, тарҳи базавии самтҳои мудзикр гардидааст. Китоб барои ҳунаромузони муассисоти таҳсилоти ибтидоии касбӣ (омузишгоҳҳо, питсейҳо, коллеҷҳо) пешниҳод мегардад. Онро метавон зимни омузиши коргарон дар истеҳсолот ва инчунин дар вақти бозомузии аҳолии бешуғл истифода бурд.

Муфассал »

Мунтахабот.

Мунтахаботи шоири охири асри Х1Х ва аввали асри ХХ Файз Алам (Аламӣ) аз ғазалу рубоӣ ва мухаммасу маснавӣ иборат буда, мавзӯъҳои ишқу муҳаббат, васфи табиату ҳаёти иҷтимоии замони шоирро дар бар гирифтааст. Аз мутолиаи мунтахабот ба мухлисони каломи бадеъ хуб аён хоҳад гашт, ки Алам яке аз шоирони тавонои замони худ буда, дар иншои аксар жанрҳои назмии адабиёт даст доштааст.

Муфассал »

Чӣ хонем?