Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Девони дил

"Девони дил"-и Шоири халқи Тоҷикистон,барандаи ҷоизаи байналхалқии"Нилуфар" Лоиқ Шералӣ асосан ишқияҳои солҳои гунонгунофаридаи муаллифро фаро гирифтаааст. Як қисми шеърҳо аз бойгонии шоир ҷамъ оварда шудаанд, ки бори нахуст пешкаши хонандагон мегарданд. Китоб ба муносибати 65-солагии устоди зиндаёд таҳия шудааст.

Муфассал »

Ҳуқуқи кӯдак дар саволу ҷавоби тестӣ.

Ҳуқуқи кӯдак дар саволу ҷавоби тестӣ (воситаи таълимӣ) дар асоси барномаи таълимӣ аз курси махсуси "Ҳуқуқи кӯдак" боназардошти талаботи ҳадди ақали мазмуну мундариҷаи Стандарти давлатии таҳсилоти олии касби ва нақшаҳои амалкунандаи таълимӣ омода гардида, дар маҷлиси кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ баррасӣ ва тасдиқ гардидааст. Аз ҷониби Шӯрои методии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ барои истифода дар раванди таълим бо чоп тавсия шудааст.

Муфассал »

Нигоҳе ба Умари Хайём

Ин китоб ҳамчун зимима ба ду китоби Ё. Қ. Одинаев-китоби якум "Умари Хайём ва шоҳасари ӯ "Наврӯзнома" ва китоби дуюм"Умари Хайём ва рубоёти ӯ аз назари Свами Говинда" чун китоби сеюм ба ҳуруфи кириллӣ баргардон гардид. Китоби Фазлуллоҳ Ризо да хусуси кашфиёти илми Хайём дар соҳаи риёзиёт, алгебра, физика, геометрия бо муқоиса бо кашфиёти олимони аврупой дар мавзуъҳои мазкур ба сабки илмӣ-оммавӣ таълиф шуда, барои хонандаи тоҷик судманду аҳамиятнок буда, ду китоби фавқуззикрро такмил ва асоснок нумуд.

Муфассал »

Навгониҳо

Ташна

"Ташна" китоби нави шоир Мастон Шералӣ мебошад,ки дар он шеърҳои дар солҳои охир эҷодкардаи ӯ гирд оварда шудаанд. Дар ин китоб, ки барқе аз пораи дили шоир аст, беҳтарин орзую омоли инсонӣ тараннум ёфта, рангҳои гуногуни зиндагӣ назаррабой мекунанд. Китоби "Ташна" оинаи дили ба чашмаи муҳҳабат ҳамеша ташнаи шоир мебошад.

Муфассал »

Калила ва Димна

"Калила ва Димна" яке аз асарҳои беҳтарини адабиёти классикӣ ба шумор меравад ва ҳикоёту масалаҳои рангинро аз ҳаёти паррандагон ва чаррандагон дар бар мегирад.

Муфассал »

Хамса: Лайлию Маҷнун, Ҳафт пайкар

Зода ва парвардаи Ганҷаи Озарбойҷон Низомии Ганавӣ аз бузургтарин устодони каломи бадеъи форсӣ-тоҷикӣ ба шумор рафта, «Хамса»-и дилписанду бегазанди ӯ аз шоҳкорҳои фарҳанги дунё эътироф гардидааст. Шоир бо ин шоҳасар мактаби адабии «Хамса»сароиро дар адабиётамон поя гузоштааст, ки баъд аз он дар пайравии ин асар ва достонҳои алоҳидаи он дар адабиёти Шарқ асарҳои зиёде офарида шудаанд. Дар Тоҷикистон «Хамса» ё достонҳои алоҳидаи он борҳо ба нашр расидааст. Инак, нашри тозаи ин асар дар се ҷилд бо тасҳеҳи нав пешкаши хонанда мегардад.

Муфассал »

Оммавӣ

Ганҷинаи одоби исломӣ.

Инсони кунунӣ дар асри таҳзиб ва тамаддун зиндагӣ мекунад ва аз тамоми васоили рифоҳӣ дар зиндагии худ бархурдор аст, асбоби гуногуни роҳат ва осоиш дар дастраси инсони имрӯзӣ қарор доранд. Аммо бо вуҷуди ин ҳама боз ҳам мушоҳида мекунем, ки зиндагӣ кардан барои як фарди башар дар ҷомеаи кунунии он ҳам бо итминони хотир ва амнияти комил мушкил ба назар мерасад.

Муфассал »

Осор.ҷилди сеюм

Дар ҷилди сеюми осори Абдурахмони Ҷомӣ достонҳои оламшуму- ли ӯ ҷой гирифтаанд. Ҳар яки он достон бо сари худ маънии навин мекашад ва башариятро ба суи некию некбинй, маърифатпарварӣ ва хакикатнигорӣ ҳидоят мекунад.

Муфассал »

Биохимияи фармасевтӣ

Дар маводи таълимии мазкур дар бораи биотехнологияи маводҳои доругӣ, мубодилаи доруҳо ва заҳрҳо дар организм, биотрансформатсия воситаҳои доругӣ, оксидшавии микросомагии моддаҳо ва табаддулоти ксенобиотикҳо дар ғайримикросомаҳо, механизми конюгатсияи ксенобиотикҳо ва аҳамияти онҳо дар организм инчунин аминокислотаҳо ҳамчун маводи доругӣ ва ғайраҳо маълумоти муфассал дода шудааст.

Муфассал »

Чӣ хонем?