Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Гург

Ҳикоя

Муфассал »

Вассофи диёри бостонӣ

Гулчине,ки дар арафаи 70-умин солгарди зодрӯзи мубораки эшон пешниҳоди ҳамдиёрон мегардад, аз меҳрномаҳои манзуми мухлисони соҳибҷашни гиромӣ фароҳам омада, ба гунаи туҳфаи идона нисори мақдамашон дошта мешавад.

Муфассал »

Асосҳои назарияи иқтисод

Китоби зайл дар пояи нишондодҳои стандартҳои давлатии таълимот, мутобиқ ба низоми кредитӣ таҳия карда шудааст. Мавод ба донишҷуёни тахассусҳои иқтисодии макотиби олӣ, соҳиб- тахассусони соҳаҳои дигар, худомузон тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Фаъоляти бонкӣ. комплекси таълимию методӣ

Дар дастури таълими масъалаҳои назариявию амалии фаъолияти бонкӣ, мавқеъ, мохият ва асосҳои ҳукукию ташкилии муассисаҳои карзӣ, низоми бонкии Ҷумхурии Тоҷикистон ва такмилёбии он, танзим ва вазифаҳои асосии фаьолияти бонки. таҷрибаи бонкҳои ватанӣ ва хориҷӣ оиди фаъолияти бонкҳо гирд оварда шудаанд. Ин асар дар асоси таҷрибаи назариявии беш аз 20-сола ва малакаи амалии беш аз 17-солаи муаллиф тавлид гардидааст. Дастур барои истифодаи омузгорон, донишҷӯён, аспирантони мактабҳои олии Ҷумхурӣ ва кормандони бонкҳо тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Журналистика ва ҳуқуқи кӯдак

Дастури таълимии мазкур иқдоми тоза дар омӯзиши ҳуқуқи кӯдак ва баланд бардоштани маърифати ҷомеа ба таъкиди хоси масоили ҳуқуқҳои кӯдак буда, дар он таҷрибаи пешқадам, масоилу мушкилоте нишон дода шудааст, ки зимни пахши иттилооти марбут ба кӯдакон ба миён меоянд. Умед аст, ки омӯзиши дастури таълимии мазкур барои таҳияи тамоми шаклҳои гузориши иттилоотӣ хусусан, вақте кӯдакон дар маркази рӯйдодҳои инъикосшаванда қарор мегиранд заминаи устувор фароҳам меоварад

Муфассал »

Назария ва методологияи таърих

Аҳли илм ва хонандагони сершумори гиромӣ табъу нашри рисолаи олими варзидаи тоҷик, Амиршо Ёрмуҳаммадовро ба унвони «Назария ва методологияи таърих» интизор буданд. Китобе, ки дар даст доред, ҷамъбасти меҳнати пурмашаққати чандинсолаи олими варзидаи тоҷик маҳсуб мешавад. Метавон арзёбӣ кард, ки дастури таълимӣ нахустин таҳқиқоти мукаммали илмӣ дар кафедраи таърихнигорӣ ва архившиносӣ ба шумор меравад ва аҳамияти калони амалӣ дорад.

Муфассал »

Оммавӣ

Оламҳои ғайб

Бо номи китоб ҷалб гардида ва аввалин саҳифаҳои китобро варақ зада, ту, хонандаи азиз, шояд, аллакай шунидани қиссаҳоро оиди мавҷудоти ғайризаминӣ орзу намой, аз болои майдонҳои муҳорибаҳо ба қувваҳои бадӣ бошаст паррида мегузарӣ ва бо ваҷд зебоиҳои бошишгоҳи хушбахтии абадиро пешакӣ ҳис менамой...Аммо не, ин ҷо ту олами дигар, мунаввартар ва олиҷанобтарро кашф менамой-олами рӯҳи худро. Дар бораи оламҳои ғайб хонда, ту мефаҳми,ки олами ҳайратовартарин ва аҷоибтарин ва дихили худи ту ниҳон аст.

Муфассал »

Мунтахаби ашъор

Ин ҷилд мунтахабе аз маснавии «Ҳадиқатулҳақиқа», қасоид ва ғазалиёти Ҳаким Саноии Ғазнавиро дар бар мегирад, ки дурдонаҳое аз ганҷинаи ирфону маънавиятро дар худ нуҳуфтааст.

Муфассал »

Суруди зиндагӣ

Бурҳон Фаррух дар ин китоби худ ҳайёт ва меҳнати бунёдкоронаи халқи советиро тараннум менамояд. Мавзӯи асосии ин маҷмӯа зиндагии хушу хурсандона, зебоию нашъунамои Тоҷикистони маҳбуб, муҳҳабати бепоёни шоир ба Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ ва Ватани бузурги Советӣ мебошад.

Муфассал »

Чӣ хонем?