Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Ҳуқуқи тиҷоратӣ. Маҷмааи дастури таълим

Маҷмааи дастури таълим дар асоси талаботи стандарти давлатии маълумоти олии касбӣ барои донишҷӯёни ихтисосои ҳуқуқшиносӣ,тахассуси ҳуқуқи тиҷоратӣ пешбинӣ ва тайёр карда шудааст.Дар асоси талаботҳои қонунгузории ҷорӣ,бо ба ҳам алоқамандии танзими хусусӣ-ҳуқуқӣ ва оммавӣ -ҳуқуқӣ масъалаҳои муҳими фаъоляти тиҷоратӣ барасӣ шудааст. Барои донишҷӯён, аспирантон ,унвонҷӯён, омӯзгорони факултаҳои ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла иқтисодӣ, инчунин, барои кормандони мақомоти давлат, роҳбарони ташкилотҳои тиҷоратӣ, соҳибкорон.

Муфассал »

Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. Китоби 3: Маҷмӯаи мақолаҳо

Маҷмӯаи мазкур ба проблемаҳои муҳими фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон бахшида шуда, осори илмӣ ва дигар мақолаҳои олимону мутахассисони соҳаи китобдории тоҷикро, ки тӯли солҳои гуногун ба табъ расидаанд, инъикос менамояд. Маҷмӯа дар раванди омӯзишу баррасии масъалаҳои марбут ба фаъолияти китобдорӣ ба олимону мутахассисон, омӯзгорону донишҷӯён ва унвонҷӯён мусоидат хоҳад кард.

Муфассал »

Хамса: Махзану-л-асрор, Хусраву Ширин

Зода ва парвардаи Ганҷаи Озарбойҷон Низомии Ганавӣ аз бузургтарин устодони каломи бадеъи форсӣ-тоҷикӣ ба шумор рафта, «Хамса»-и дилписанду бегазанди ӯ аз шоҳкорҳои фарҳанги дунё эътироф гардидааст. Шоир бо ин шоҳасар мактаби адабии «Хамса»сароиро дар адабиётамон поя гузоштааст, ки баъд аз он дар пайравии ин асар ва достонҳои алоҳидаи он дар адабиёти Шарқ асарҳои зиёде офарида шудаанд. Дар Тоҷикистон «Хамса» ё достонҳои алоҳидаи он борҳо ба нашр расидааст. Инак, нашри тозаи ин асар дар се ҷилд бо тасҳеҳи нав пешкаши хонанда мегардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Макроиқтисод. Китоби дарсӣ

Китоби дарсӣ барои донишҷӯён ва аспирантҳои тахассуси иқтисодӣ ва инчунин мутахассисоне, ки дар соҳаи илми макроиқтисодӣ машгуланд, пешбинӣ гардидааст.

Муфассал »

Ману хонаводаи мо ва Мирзо

Китобе, ки пешкаши шумо гардидааст, аз беҳтарин ва саратарин китобҳои саргузашти чанд соли охир эътироф шудааст ва он зиндагиномаи пурпеч, вале марғубу аҷиби зумрае аз фардони қавидилу муборизу пешравро ба ҳам овардааст... Китоб бахшида ба 60-солагии пирӯзи бар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва 80-солагии яке аз диловарони майдони набард ва майдони зиндагӣ- Мирзо Бобоҷонов таълиф, нашр ва пешкаши хонандаи хушзафқ гардидааст.

Муфассал »

Президент. Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ

Китоби Президент: нақши Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ манбаи муътамаду мустанад доир ба фаъолияти пурсамари сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии Президенти Тоҷикистон ва Ҳукумати кишвар мебошад. Дар ин китоб натиҷаҳои фаъолияти гуногунпаҳлуи Саравари давлат Эмомалӣ Раҳмон доир ба бунёдкорию созандагӣ, тарғиби арзишҳои волои давлатдории миллии тоҷикон, тарбияи насли ҷавони кишвар дар рӯҳияи худшиносию худогоҳии миллӣ ва омӯзиши амиқи илму техникаи муосир ва ҳамчунин дар самти ҳифзи шоистаи манфиатҳои давлати Тоҷикистон дар минтақа ҷаҳон инъикос ёфтаанд.Китоби мазкур ба доираи васеи хонандагон, аз ҷумла олимону муҳаққиқон, ҷомеашиносону сиёсатшиносон, таърихнигорон ва аспирантону донишҷӯён тавсия мешавад.

Муфассал »

Оммавӣ

Меҳрубон Назаров. Саҳифаҳо аз рӯзгор ва фаъолият

Дар ин китоб саҳифаҳо аз зиндагии пурбаракат ва фаъоляти густардаву гуногунҷанбаи ходими барҷастаи давлатӣ, Арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон, устод Меҳрубон Назаров бо камоли ихлос бозгӯ мегардад.

Муфассал »

Назарияи давлат ва ҳуқуқ

Давлат ва ҳуқуқ дар сохтмони социализм ва коммунизм роли муҳимро мебозанд. Дар давраи ҳозираи инкишофи ҷамъияти социалистӣ, хусусан, роли системам сиёсӣ, демократия, қону- ният, ҳуқуқ, ва адолати суди баланд мешавад. Китоби дарсии назарияи давлат ва ҳуқуқ, ки дар мактабҳои олии ҳуқуқӣ ва дар факультетҳои ҳуқуқии донишгоҳҳо омухта мешавад, қону- ниятҳои умумӣ ва махсуси пайдоиш ва инкишофи давлат ва ҳу- қуқро дар ҷамъияти синфӣ кушода медиҳад, ба давлат ва ҳу- қуқи типи социалистӣ, ба хусусиятҳои муҳиму характерноки он диққати махсус дода мешавад. Дар як вақт, ин фан ҳамчун муқаддимаест дар омузиши тамоми дигар фанҳои хуқуқӣ. Дар асоси карорҳои съезди X X V II КПСС ва Конференциям X IX уму- мииттифоқии партиявй аҳамияти тайёркунии кадрҳои ихтисос- ноки юридикӣ ва баламдбардории дараҷаи маданияти ҳуқуқии тамоми халқи советӣ пурзур мегардад.

Муфассал »

Пайванди дилҳо

Китоби Шӯрои ҷумҳуриявии байнисоҳавии ҳамоҳангсоз оид ба тарбияи ва- танпарастии ҷавонон, ҳамоҳангсози Барномаи давлатии «Тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010».

Муфассал »

Чӣ хонем?