Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Осори мунтахаб. Ҷилди якум

Нахустин нашри тоҷикии осори мунтахаби Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба шарафи ҷашни 680-солагии зодрӯзаш пешкаш мегардад. Ҷилди аввал осори манзум ва ду рисолаи насрии ӯро дар бар мегирад. Ба омаи васеи хонандагон тавсия мешавад.

Муфассал »

Олами андеша ва рӯъё

Хонандаи азиз китобе,ки дар даст доред,ёдест аз роҳи сипаринамудаи ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик- Хайри Назарова. Ёде аз устодони фидоию ҳамкорони саҳнаи муқаддаси театр. Ёде аз сафарҳои ҳунарию тамошобинони заршиносу қадршинос.

Муфассал »

Заминаҳои психологӣ ва педагогии ташаккули шахсияти хонандагон дар шароити ислоҳоти соҳаи маориф

Маводи илмии мазкур ҳамчун натиҷаи чопӣ аз рафти конференсияи доиршуда буда, дар доираи худ асосан матни маърўзаҳои олимон ва муҳаққиқони соҳаҳои психология ва педагогикаи ватаниро фаро гирифтааст, ки метавонад дар самти пешниҳоди дастовардҳои замони муосири улуми педагогӣ ва психологӣ ба доираи васеи аҳолӣ нақши муайян дошта бошад. Мавод ба коршиносон ва муҳаққиқони соҳаи таълиму тарбия ва умуман баҳри доираи васеи хонандагон тавсия мегардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Калила ва димна

Ҳикояти "Калила ва димна" яке аз асарҳои машҳуртарини адабиёти шарқ аст. Тамоми он нормаҳои ахлоқ ва хислатҳои неку писандидаи инсонӣ, ки дар тамсил ва ҳикоятҳои гуногуни ин китоб тарғиб мешавад, барои тамоми одамон, махсусан барои ҷавонон, зарур аст.

Муфассал »

Асосҳои бехатарии Фаъоляти ҳайёт

Дастури таълимию методӣ дар асоси барномаи намунавии курси "Бехатарии фаъолияти ҳайёт" барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон навишта шудааст. Аз ин дастури таълимию методӣ донишҷӯёни дигар мактабҳои олие,ин фанро меомӯзанд,истифода бурда метавонанд.

Муфассал »

Афсонаҳои халқи тоҷик 4

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Оммавӣ

Тоҷикон.тадқиқоти этнографӣ

"Тоҷикон"-и А.П. Шишов нахустин асари бунёдӣ доир ба этнографияи тоҷикон аст, ки соли 1910 дар Тошканд ба чоп расидааст. Ин китоб маҷмӯаест,ки таърих, расму оин ва фарҳанги рӯзгордории тоҷиконро дар асоси маълумоти то аввали асри xx ба табърасондаи олимону сайёҳони рус ва аврупой инъикос мекунад.

Муфассал »

Омурзиш. ҳикоёт

Дар ин китоб 27 ҳикояи адиби забурдасти Фаронса Ги де Мопассан гирд оварда шудааст. Дар ҳикояҳо ватандӯстии мардуми Фаронса ва нисбат ба аҷнабиёни истилогар хашму адовату беандоза доштани онҳо ифода ёфтанд, ки ба хонанда таъсири амиқ мегузоранд.

Муфассал »

Роҳнамо Химия, Биология, Физика

Маҷмӯае, ки дар даст доред "Роҳнамо" ном дошта, барои мустаҳкам намудани дониши Шумо аз фаннҳои, кимиё, биология ва физика ёрирасон мешавад. Худи дониш чист? Дониш-ин маҷмӯи ҳама гуна ахборотест, ки майнаи инсон онро аз таъсироти муҳити атроф гирифта, ҳаматарафа коркард менамояд ва хулосаи амиқ мебарорад. Маҷмӯаи мазкур ба хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, довталабони мактабҳои олӣ, донишҷӯён, омӯзгорон ва хоҳишмандон ба сифати раҳнамо пешниҳод мегардад. Дастур асосан се фаслро дар бар мегирад ва таълифи он ба асоси барномаҳои таълимии хамия, биология ва физикаи макотибҳои таълимоти ҳамагонӣ сурат мегирад. Мақсад аз тартиби дастур аз сари нав омӯхтани фанҳои номбаршуда набуда, балки такрори курсии ин фанҳост. Муаллифон кӯшиш ба харҷ додаанд, то ки маводҳо мувофиқи барномаи таълимӣ ва китобҳои дарсии аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тастиқгардида ва аз рӯи пайдарҳамии зинаҳои мураккабшавии тасаввурот ва фаҳмишот мувофиқат намоянд.

Муфассал »

Чӣ хонем?