Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Шинохт ва ёдгирӣ алифбо

Бедор намудани завқи кӯдак ба ёдгирӣ ва иҷро ба воситаи машқҳои шавқовари омӯзишӣ. Кӯмак ба кӯдак дар фаҳми возеъ ва бидуни хастагӣ бо машқҳои савтии судбахт. Парвариши қобилияти кӯдак барои хондан ва навиштан. Имкон фароҳам овардан ба кӯдак барои ҳаловат бурдан аз ёдгирӣ бо ёрии машқҳои сода.

Муфассал »

Оташи ишқ

"Оташи ишқ"- асосан аз шеърҳои лирикии шоир, Лауреати мукофоти давлатии СССР ва мукофоти давлатии Рсс Тоҷикистон ба номи Рӯдакӣ Мӯъмин Қаноат мураттаб шудааст,ки ҳаводорони назм армуғони хубест.

Муфассал »

Ҷаноби донгуо ва гург

Ҳикоя

Муфассал »

Навгониҳо

Достони Баҳроми Гӯр. Достонҳо аз "Шоҳнома"

Муассисаи нашриявиии"Маориф" тасмим гирифтааст, ки силсилаи "Достонҳо аз "Шоҳнома "-ро дар шакли маҷмӯаи алоҳида нашр намояд ва инак, достони "Баҳроми Гӯр" пешкаши шумо, хонандагони нуктасанҷ, мегардад.

Муфассал »

Моҳи хасрав

«Моҳи хасрав» китоби нави шоири дардошнову рангинхаёл Алимуҳаммад Муродӣ буда, як навъ ҷамъбасти роҳи эҷодии ӯст. Дар ин маҷмӯа шеърҳои солҳои гуногун эҷодшудаи шоир гирдоварӣ шудаанд. Умед аст «Моҳи хасрав» писанди хонандаи закиву серталаб хоҳад гардид.

Муфассал »

Мунтахаби ашъор

Ҷилди дуввуми "Мунтахаби ашъор"-и шоири тавонманду рангинхаёли тоҷик Салими Хатлонӣ дар фароҳамии намунае аз ашъори матбӯъ ва шеърҳои ба тозагӣ иншошуда китобат гардидааст, ки дар маҷмӯъ мавзӯъ ва моҳияти ишқу покиву сафоро тараннум менамоянд.

Муфассал »

Оммавӣ

Пастиву баландиҳои зиндагӣ

Хонандаи гиромӣ, китобе, ки дар даст дорӣ натиҷаи заҳматҳои чандинсолаи собиқадори соҳаи маориф, яке аз шахсони баруманду шинохтаи шаҳру навоҳии Кӯлоб Абдураҳим Мирзоев буда, дар он аз рӯи ёддоштҳо, нақлу ҳикояҳои калонсолон ва бо истифодаи маводҳои зиёд аз мушкилиҳои даврони кӯдакӣ, наврасӣ, таҳсилу фаъолияти меҳнатӣ ва гузаштагонаш ба фарзандону наздикон бо далелҳои зиёд қисса кардааст. Мутолиаи китоб инчунин Шуморо ба ҳаёти гузаштаю имрӯзаи Ватанӣ азизамон, мушкилиҳои аз сар гузаронидаи ҳазорҳо нафар кӯдакони давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва баъди ҷангӣ ошно менамояд

Муфассал »

Меҳр ва муштарӣ

Маҷмӯаи мақолаҳои мазкур заҳамоти адабиётшиносии муаллифро дар бар гирифта, он ба паҳлӯҳои норавшани адабиёти классикии форс-тоҷик ва аз нигоҳи имрӯз равшанӣ андохтан ба иддае аз онҳо бахшида шудааст. Баҳсҳои муаллиф дар атрофи матншиносии осори бозмондаи устод Рӯдакӣ ва мушкилоти он, одоб ва ҳунари номанигорӣ дар «Шоҳнома», баҳодиҳии илмӣ ба рӯзгору осори Асадии Тӯсӣ, андешаҳо атрофи осори Аттори Нишопурӣ, Ҷалолуддини Румӣ, Амир Хусрав, Ҷомӣ ва Навоӣ, таҳқиқи тоза доир ба Мазмуни Зарободӣ, Абдулҳайи Муҷахарфӣ, Аллома Иқболи Лоҳурӣ аз он ҷумлаанд. Китоб барои омӯзишу пажӯҳиши адабиёти классикии форс-тоҷик, ҳам ба доираи васеъи хонандагон, ҳам ба муҳаққиқони ватаниву хориҷии соҳа, ҳам барои устодони адабиётшинос ва ҳам барои донишҷӯёни бахши забону адабиёт ва шарқшиносӣ аҳамияти вижа дорад.

Муфассал »

Гулхани сабз

Осори мансури Сипеҳр Абуабдуллоҳи Ҳасанзод зиндаги номаи печухамдори ахтарони илму адаб ва фархангӣ гузаштаву муосири форс-тоҷикро бо паҳлуҳои ибратбин мекушояд. Забон ва ҳусни баёнаш фарогири ибороти рехтаи халкӣ аст. «Гулхани сабз»-и у хонандаро сари андеша ва фалсафаи ҳаёту мамоти инсонҳо ҷазб медорад.

Муфассал »

Чӣ хонем?