Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Як рӯз не, як рӯз..

Нависандаи шинохта, барандаи ҷоизан адабии ба номи С. Айнӣ Баҳром Фирӯз аз худ осори гаронбаҳое боқӣ гузоштаанд. Қисса ва ҳикояҳои маҷмуаи дар дастатон буда, борҳо чоп шудаанд, аммо дӯстдорони каломи бадеъ ҳанӯз ҳам ташнаи асарҳои нависандаи дӯстдоштаашон ҳастанд. Инак, як қисса ва чанд ҳикояи намакини нависанда дар ин маҷмуаи «Як рӯз не, як рӯз...» ҳадя мегардад.

Муфассал »

Ошёни баланд

Дар ин маҷмӯа достонҳои машҳури Шоири халқии Тоҷикистон , Қаҳрамони Тоҷикистон устод мирзо Турсунзода "Писари Ватан", "Ҳасани аробакаш" ва силсилаи шеърҳои "Ошёни баланд" гирд оварда шуданд. Хонанда аз мутолиаи ин китоб дарси хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, Ватану ватандорӣ, озодию озодагӣ, сулҳу сафо, зебоию сарбаландӣ меомӯзад. Маҷмӯа бо тавсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хониши беруназсинфии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишварамон нашр мешавад.

Муфассал »

Алами қалам

Донистани воқеоту ҳодисоти он даврони фоҷиабор, оқибати беандешагию ба доми шахсони худхоҳу манфи- атҷў ва бадкин афтодани мардуми содадил, шарри ҷангу кинаи ҳасуд барои ҷавонон аз манфиат холӣ нест. Дар аввали асар эҳсосоти қалбии муаллиф бо дарду алам нис- бат ба баъзе инсонҳои гаразгир баён шудааст.

Муфассал »

Навгониҳо

Ёдномаи устод Рӯдакӣ

Ин маҷмӯа аз мақолаҳои пажӯҳишгарони ватаниву хориҷӣ, ки муносибати конфронси байналмилалӣ бахшида ба рӯзи Рӯдакӣ таълиф гардиданд, фароҳам омадааст . Дар баргузории конфронси мазкур ва чопи ин китоб Сафорати Ҷумҳурии халқии Чин дар Тоҷикистон, ҶСШК "Тоҷикистон" ва Бемористони Ибни Сино саҳм гирифтанд.

Муфассал »

Ману сигору чуғзу шаб

Маҷмӯаи шеърҳо

Муфассал »

Шӯъла дар санг

«Шӯъла дар санг» гулчини ашъори Шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсор аст, ки пешкаши шумо, дӯстдорони каломи бадеъ, мегардад. Шеъри зиндагии хешро чун шӯъла дар санг ҳаккокӣ кар- дан ҳузнест пур аз хумор, ишқест пур аз баҳор, баҳорест пур аз интизор.

Муфассал »

Оммавӣ

Таърихи мухтасари тибби тоҷик

Дар рисола бори аввал ба таври ҷамъ масъалаҳои пайдоишу инкишофи тибби тоҷик, тибби қадимтарин ва асрҳои миёнаи тоҷик, инкишофу равнақи тибби Тоҷикистон мавриди баҳс қарор ёфтаанд.

Муфассал »

Девони ашъор

Ашъори соҳиби ин маҷмӯа бо тахаллуси "Ҷиболӣ" аз сарчашмаи ноб оғоз гирифтааст. Сухане, ки дар он реву риё нест, мисли садафи покест, ки аз ҷайби гуҳар поку мубарро берун меояд ва бинандаро бо ҷилову дурахш ва тобиши нотакрори худ мафтуну маҷзуб месозад. Хоссатан, сухане, ки холӣ аз ҳирсу тамаъ, мамлӯ аз имону ишқу ихлос буда, аз сидқу садоқату сафои ботин башорат бидиҳад.

Муфассал »

Шаммае аз рӯзгору осор ва пирони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Дастури Одинашои Саидмурод "Шаммае аз рӯзгору осор ва пирони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ" то андозае маълумотест нисбати шахсияту мақомот ва интихоби пири комил дар паймудани водиҳои муҳаббати Тариқат аз ҷониби Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ин дастур барои муҳаббаткунандагони силсилабузургони аҳли Заҳаб алалхусус Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ интихоби ӯ дар роҳи тариқат муфид хохад буд.

Муфассал »

Чӣ хонем?