Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии тоҷикистон

Дар китоб таҳдили масъалаҳои назариявии ташкили территориявии хочагии халқ ҷойгиршавии ҳозираи қувваҳои истеҳсолкунанда, ноҳиябандии иқтисодӣ ва алоқаҳои беруни иқтисодӣ Тоҷикистон гузаронида шудааст. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодии мактабҳои олӣ тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Маънои ҳазору як ном

Дар ин китоб шаҳру тасфири бештар аз ҳазор номҳои дар ҳайёти имрӯзаи тоҷикон,дар таърих ва адабиёти онҳо дучоршаванда дода шудааст.

Муфассал »

Физиологияи одам ва ҳайвонот

Китоби мазкур, масъалаҳои ҳайётан муҳими илмии физиологияро дар бар мегирад. Умдатарин проблемаҳо, аз он ҷумла физиологияи умумӣ махсусияти бофтаҳо, хун, лимфа, гардиши хун, дил, нафаскашӣ, ҳозима ва ғайраҳоро,ки мавриди тадқиқу баррасӣ қарор гирифтанд, ки муаллифон ба ҳадафи ниҳои расидаанд. Ин китоб ҳамчун дастури таълими барои донишҷӯёни факултаҳои биологияи Донишгоҳҳои соҳаи педагогӣ,тиббӣ ва ба табибон пешниҳод гардидааст.

Муфассал »

Навгониҳо

Гулназар Келдӣ Адиби ширинсухан

Гулназар Келдӣ Адиби ширинсухан: Тавсияҳои методию библиографӣ барои китобдорони китобхонаҳо

Муфассал »

Бемориҳо ва зараррасонҳои парандагон ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо

Барои донишҷуёни макотиби олӣ ва миёнаи махсус аз рўи ихтисосҳои «Ветеринария» ва «Зоотехник-парандапарвар» пешбинӣ шудааст. Дастури мазкур дар ҷаласаи якҷояи Шӯрои илмӣ ва комиссияи методии факултети тибби ветеринарӣ аз 18январи соли 2016 (протоколи № 3) дида баромада шуда, ба Шӯрои методии Донишгоњи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур барои чоп пешниҳод шудааст. Дар ҷаласаи Шўрои методии донишгоҳ №3 аз 22январи соли 2016 муҳокима шуда, ба чоп тавсия шудааст

Муфассал »

Боғи момаи ангур

Шеърҳо

Муфассал »

Оммавӣ

Беҳзод

Романи «Беҳзод» аз рўзгор ва замони зиндагии рассоми бузурги тоҷик Камолиддин Беҳзод қисса мекунад. Муаллиф барои офаридани ин асар ба сарчашмаҳои зиёди адабию таърихӣ рў оварда, ҳаёти сиёсиву фарҳангӣ ва сабку хусусиятҳои эҳодии рассомону адибони асрҳои XV–XVI тоҷикро мавриди омўзишу тасвир қарор додааст.

Муфассал »

Омӯзиши ҳайёт ва эҷодиёти Имоми Аъзам дар мактаб

Ба дунёи ҳастӣ ва олами илму адаб омадани Имом Абуҳанифа лутфу карам ва ҳадяву марҳамати Парвардигор буд,ки ӯ монанди офтоб дар рӯз ва маҳтоб дар шаб роҳи мардуми мусофирро равшан намуда, ҳамчун чашмаи оби мусаффо ташнагии эшонро шикастааст. Истифодаи дастури номбурда барои омӯзгорони ҳамаи фанҳо,минҷумла фанҳои гуманитарӣ,хонандагони мактабҳои миёна ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ аз аҳмият холи нест.

Муфассал »

Баҳисобгирии бухгалтерӣ дар муассисаҳои буҷетӣ

Китоби дарсӣ фарогири омӯзиши масъалаҳои мубрами муассисаҳои буҷетии кишвар ва муассисаҳои тобеи онҳо мебошад. Дар китоби мазкур масоили вобаста ба сохтори муҳосиботи муассисаҳои буҷетии кишвар, аз ҷумла асосҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ, баҳисобгирии воситаҳои асосӣ, баҳисобгирии захираҳои моддӣ, ҳисобгирии меҳнат ва музди он, ҳисобгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории молиявӣ, ҳисобгирии ҳисоббаробаркунӣ бо дебиторҳо, ҳисобгирии ӯҳдадорӣ, ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ, ҳисобгирии соҳибкорӣ ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меорад, ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда, ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок, ҳисобгирии маводҳои арзишнок, ки ба ташкилот тааллуқ надорад ва ҳисоботи муассисаҳои мавриди омўзиш ва баррасӣ қарор ёфтаанд. Китоби дарсии зикргардида барои донишҷӯёни макотиби таҳсилоти ибтидои, миёна ва олии касби соҳаи омӯзгорӣ, тандурустӣ, фарҳанг, шунавандагони курсҳои бозомӯзӣ ва роҳбарони муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ пешниҳод мегардад.

Муфассал »

Чӣ хонем?