Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои духтарон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Либос ва либоспӯшӣ - ҷузъи фарҳангӣ ҳар як миллат буда, шаҳрвандон онро бо мақсади ҳифзу ҳимояи бадан аз таъсири манфии муҳити атроф, ин чунин ба хотири зебоипарастӣ ва муарифии намуди зоҳирии хеш ба бар мекунанд. Либос таассуроту ҷаҳонбинии одамонро низ муайян намуда, мақому манзалати иҷтимоии ӯро равшан мегардонад. Дар баробари ин, либос як рукни фарҳанги миллӣ буда, дар он афкори рангини мардум ифода меёбад ва ҳар як нақшу нигори он мазмуни миллӣ дошта, дар он орзую омол ва пиндорҳои одамон ифода мегарданд. Либос вобаста ба фаслҳои сол ва табиату иқлим дӯхта шуда, ба навъҳои зимистона, баҳорӣ, тобистона ва тирамоҳӣ гурӯҳбандӣ мешавад. Инчунин, онро аз лиҳози ҷинсият ва синну сол ба либосҳои кӯдакона, бачагона, мардона, занона, духтарона тақсим мекунанд.

Муфассал »

Назорати технокимёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ

Курси «Назорати технокимиёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ» яке аз силсилафанҳои махсусе мебошад, ки бо барномаи таълими донишҷӯёни ихтисоси 270500 пешбинӣ шудааст. Мақсади асосии фанни мазкур ба амал баровардани назорати равандҳои технологӣ ва тарзҳои гузаронидани онҳо мебошад, то ки бо сарфи камтарини ашёи хом ва қувваю воситаҳо маҳсулоти хушсифат ба даст оварда шавад.

Муфассал »

Асосҳои барномасозӣ дар забони С++

Ба ҳама маълум аст, ки барномасозӣ яке аз шохаҳои асоситарини соҳаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ба ҳисоб меравад. Чунки таъминоти барномавии соҳаи мазкур ва соҳаҳои дигар ба воситаи забонҳои гуногуни барномасозӣ навишта мешаванд. Бинобар ин, барномасозиро шохаи ҷудонашавандаи ин соҳа номидан мумкин аст.

Муфассал »

Навгониҳо

Метрология. Мафҳумҳои асосӣ,истилоҳҳо ва таърифот

Дар маълумотнома истилоҳот ва таърифот бо бобҳо, ки гypyxxoҳои гуногуни истилохотро фаро мегиранд, тақсим гардидаанд. Маълумотнома барои мутахассисони хадамоти метрологӣ, кормандони илмӣ ва мухандисӣ-техникӣ, устодон ва донишчуёни мактабхои олӣ пешбинй гардидааст.

Муфассал »

Афсонаҳои иқтисоди ва ҳақиқати зиндагӣ

Дар китоби илмӣ-оммавии мазкур баъзе масъалахои назариявии иктисод вобаста ба мазмуни вокеии онхо тахлил ефта.тавсифи афсонавӣ доштани баъзе аз мафхумхои иктисодӣ сооит карда шудаанд. Аз ин нуктаи назар ба вазъи чахонӣ имруза бахо дода.тамойилхои номатлуби иктисодӣ,ичтимоӣ ва сиёсии чахои муосир нишон дода шудаанд. Тахлили хакикати зиндагӣ ва вазъи ногувори кишвар ва роххои рахои ёфтан аз акибмонагӣ оварда шудаанд. Барои оммаи васеъи хонандагон тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Он чӣ аз сар гузашт

Ин китоби охирини Ҷалол Икромӣ мебошад. Нависанда дар бораи солҳои наврасаш, хешу табораш, революсияи сосиалистии Бухоро ва сарнагун шудани республикаи сосиалистии Бухоро, тараққиёт ва сабзиши республикаи сосиалистии Тоҷикистон сухан меронад. Саҳифаҳои зиёде ба солҳои мудҳиши 1937-39 бахшида шудааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Педагогикаи фарҳанг

Педагогикаи фарҳанг дар ҳамбастагӣ бо сойири илмҳо матавонад он арзишҳои фарҳангии таълиму тарбиятро ҳаматарафа биомӯзад,раванди рушди маънавии шахсиятро дар пояи омӯхтани меъёрҳои иҷтимоӣ,арзишҳо, таҷрибаи мардумӣ ва фарҳанги он баррасӣ намояд.Танҳо ба эътибор гирифтани ин омилҳо имкон медиҳад,ки раванди рушду нумӯи фарҳанг танзим гардад ва фарҳангшиносӣ ба унвони илми тозатаъсис дар фазои илмиву фарҳангӣ ва педагогии кишварамон густариш ёбад. Китоб барои мутахассисони соҳаи педагогика ва фарҳангшиносӣ пешноҳод мегардад.

Муфассал »

Асосҳои фаъолияти бонкӣ

Модули таълимӣ барои омузгорон ва тренерхо, кормандони сохаи бонкдорӣ ва ташкилотхои карзии хурд, аспирантон ва до- нишчуёни макотибхои олии ихтисоси “Фаъолияти бонкӣ”, ки аз руи низоми кредита тахсил менамоянд, тавсия карда шудааст. Дар он масъалахои назариявию амалии фаъолияти бонкӣ, мавкеъ, мохият ва асосхои хукукию ташкилии муассисахои кар- зӣ, низоми бонкии Чумхурии Точикистон ва такмилёбии он, тан- зим ва вазифахои асосии фаъолияти бонкӣ, тачрибаи боикхои ватанӣ ва хоричӣ оиди фаъолияти бонкхо гирд оварда шудаанд. Барнома дар асоси тачрибаи назариявӣ ва малакаи амалии бисёрсолаи муаллифон тавлид гардидааст

Муфассал »

Ҳикмати умр

Ин китоб асарҳои солҳои мухталиф эҷод намудаи нависанда-ро дар бар мегирад. Қаҳрамонони ҳикояҳо, қиссаҳои рӯҳонӣ ва публитсистикаи ӯ инсонҳои наҷибеанд, ки ҳаёт ва фаъолияти пурфайзашон ҳарчанд охирҳои асри рафта ва оғози асри навин-ро фаро гирад ҳам, баҳри мардумони асрҳои минбаъда низ, бешубҳа, намунаи ибрат хоҳанд буд.

Муфассал »

Чӣ хонем?