Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Адабиёт 6

Ин китоб дар доираи Лоиҳаи таҷдиди сектори иҷтимоӣ тавассути маблағҳои қарзи Бонки Осиёии Тараққиёт ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.

Муфассал »

Ҷангалҳои Тоҷикистон. Қисми якум

Ҷангал дар маҷмӯи табиат ва дар ҳаёти инсон моҳияти аввалин дараҷа дорад. Дар миқёси ҷаҳон майдони умумии ҷангалзор 1,2 млрд га, ё 75% тамоми масоҳати заминҳои киштзорро ташкил мекунад.

Муфассал »

Афсонаҳои иқтисоди ва ҳақиқати зиндагӣ

Дар китоби илмӣ-оммавии мазкур баъзе масъалахои назариявии иктисод вобаста ба мазмуни вокеии онхо тахлил ефта.тавсифи афсонавӣ доштани баъзе аз мафхумхои иктисодӣ сооит карда шудаанд. Аз ин нуктаи назар ба вазъи чахонӣ имруза бахо дода.тамойилхои номатлуби иктисодӣ,ичтимоӣ ва сиёсии чахои муосир нишон дода шудаанд. Тахлили хакикати зиндагӣ ва вазъи ногувори кишвар ва роххои рахои ёфтан аз акибмонагӣ оварда шудаанд. Барои оммаи васеъи хонандагон тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Темурмалик

Қиссаи "Темурмалик" асари нави нависандаи шинохтаи тоҷик, барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Садриддин айнӣ Маҷид Салим мебошад. Онро муаллиф аввал барои хонандагони вилояти Суғд тавассути нашрияи "Паёми Суғд" пешниҳод карда буд ва адиби номвар Анвари Олим ҳамчун муҳаррир барои ҷолиби диққат нашр шудани асар саҳм гирифтааст. Муаллиф бо истифода аз сарчашмаҳои таърихӣ ва диду андешаю тахайюли хеш кӯшидааст, симои қаҳрамони халқи тоҷик Темурмаликро офарад. Китоб барои оммаи васеи хонандагон пешкаш гардида, ҳамчун асари бадеӣ дар тарбияи ватандӯстонаи насли наврас ва ҷавон аҳамияти калон дорад.

Муфассал »

Сарвари давлат, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар бораи масъалаҳои мубрам ва ибтикороти сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Китоби мазкур маҷмӯаи порчаҳое аз паёмҳову суханрониҳо ва андешаҳои Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳ- дати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки тавассути онҳо хонанда метавонад роҷеъ ба масъалаҳои муб- рам, самтҳои асосӣ ва ташаббусҳои давлат дар арсаи байнал- милалӣ тасаввуроту дониши комилу саҳеҳ пайдо намояд. Нашрия барои доираи васеи хонандагон, аз он ҷумла олимон, коршиносон, омӯзгорон ва донишҷӯён, муфид хоҳад буд. Китоби мазкур маҷмӯаи порчаҳое аз паёмҳову суханрониҳо ва андешаҳои Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳ- дати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки тавассути онҳо хонанда метавонад роҷеъ ба масъалаҳои муб- рам, самтҳои асосӣ ва ташаббусҳои давлат дар арсаи байнал- милалӣ тасаввуроту дониши комилу саҳеҳ пайдо намояд. Нашрия барои доираи васеи хонандагон, аз он ҷумла олимон, коршиносон, омӯзгорон ва донишҷӯён, муфид хоҳад буд.

Муфассал »

Дарёи умр

Шеърҳо

Муфассал »

Оммавӣ

Ману сигору чуғзу шаб

Маҷмӯаи шеърҳо

Муфассал »

Саду як ғазал. Абдурраҳмон Мушфиқӣ

Мавлоно Абдураҳмони Мушфиқӣ, ки бо номи Мулло Мушфиқӣ низ дар байни мардум машҳур аст, аз шоирони бузурги халқи тоҷик буда, махсусан дар инкишофу такомули ғазал, ҳаҷву мутоиба ва ҳазл мақоми хосе дорад. Ӯ дар шаҳри Бухоро соли 947 ҳиҷрӣ (1525 мелодӣ) дар оилаи камбағале таваллуд ёфтааст.Ватани аслии Мушфиқӣ Марв буда, падару бобояш баъдтар ба Бухоро омада, муқимӣ мешаванд. Аз ин рӯ, Абдураҳмон дар бисёр мавридҳо аз Марв будани худро ба хотир овардааст. Падари шоир аз мардуми миёнаҳоли шаҳр буда барои тарбияи фарзанд кӯшиши зиёде кардааст. Вале, мутаассифона, ӯ хеле барвақт вафот мекунад. Муддате нагузашта модари Абдураҳмон Мушфиқӣ ҳам аз олам чашм мепӯшад ва Абдураҳмон Мушфиқӣ дар хурдсолӣ бепарастор мемонад: Бо падар хурсанд будам,бевафоӣ кард умр, Меҳр бар модар ниҳодам,ёфт модар ҳам вафот.

Муфассал »

Асосҳои бехатарии Фаъоляти ҳайёт

Дастури таълимию методӣ дар асоси барномаи намунавии курси "Бехатарии фаъолияти ҳайёт" барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон навишта шудааст. Аз ин дастури таълимию методӣ донишҷӯёни дигар мактабҳои олие,ин фанро меомӯзанд,истифода бурда метавонанд.

Муфассал »

Чӣ хонем?