Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Наврӯзи оламафрӯз ва дигар идҳои суннатии сол

Китобе,ки манзури хонандагон мегардад,яке аз аввалин кӯшишҳоест,ки муаллиф сабабҳои пайдоиши иди Наврӯз ва дигар идҳои суннатии солро мавриди баррасӣ қарор дода, дар ин нақши бузурги робитаи табиат ва инсонро ҳамчун унсури ассосии таммадун ошкор ва сабабҳои ҷаҳонишавии иди Наврӯзро як ҳодисаи муҳими фарҳангӣ арзёби намуда,зимнан баъзе масоили ҷаҳонбиниӣ ва кайҳоншиносиии вобаста ба Наврӯз аз назари таҳлил гаштаанд. Китоб барои муалимон,муҳаққиқон ва ҳаводорони афкори маънавӣ,инчунин барои оммаи васеи хонандагон пешбини шудааст.

Муфассал »

Ашъори ҳакимон ва орифон

Дар ин ҷилд ашъори ҳакимонаи як силсила шоирони классик Ибни Сино, Хайём, Абӯсаъид Абулхайр ва дигарон гирд оварда шудааст, ки қисме бори аввал ба шакли комил чоп мешавад.

Муфассал »

Маданияти бизнес

Дар ин дастури таълимй хусусиятхои асосии пайдоищ ва инкишофи маданияти бизнес дар мамлакатхои чахон, масъалахои мухими маданияти ташкилу гузаронидани гу(1)тушунидхои фаъолияти сохибкории онхо ва инчунин самтхои асосии инкишофи маданияти бизнес дар Чумхурии Точикистон мавриди тахлилу омузиш каpop гирифтааст. Дастури таълимй барои истифодаи донишчуён, ва ихтисосмандони сохаи фаъолияти сохибкорй ва сохаи муносибатхои иктисодии байналхалкй, инчунин онхое, ки дар раванди фаъолияти бурунмарзии фаъолияти сохибкорй шугл меварзанд, пешниход мегардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Дар чодари сафеди маҳтобӣ

Гулчини Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар солҳост, ки дар бӯстони табъи ӯ шодоб гардидааст. Умедворем, ки писанди ошиқони гули сухан хоҳад гашт.

Муфассал »

Ману хонаводаи мо ва Мирзо

Китобе, ки пешкаши шумо гардидааст, аз беҳтарин ва саратарин китобҳои саргузашти чанд соли охир эътироф шудааст ва он зиндагиномаи пурпеч, вале марғубу аҷиби зумрае аз фардони қавидилу муборизу пешравро ба ҳам овардааст... Китоб бахшида ба 60-солагии пирӯзи бар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва 80-солагии яке аз диловарони майдони набард ва майдони зиндагӣ- Мирзо Бобоҷонов таълиф, нашр ва пешкаши хонандаи хушзафқ гардидааст.

Муфассал »

Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон

Кодекси мазкур асосҳои ҳуқуқи, иқтисоди ва ташкилии фаъолияти гумрукро муайян намуда, ба ҳимояи истиқлолият ва амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъол сохтани муносибаҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи муносибатҳои иқтисодии ҷаҳони, таъмини ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон, субъектҳоӣ хоҷагидори ва мақомоти давлати ва аз ҷониби онҳо риоя намудани уҳдадориҳо дар соҳаи фаъолияти гумруки нигаронида шудааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Сиёсатшиносӣ

Китоби дарсӣ дар заминаи донишҳои сиёсии халқҳо ва кишварҳои мухталифи олам, дар асоси муносибати методологии ҷолиб ва собитсозии қавии масъалаҳо иншо дода, барои баҳрабардории донишҷӯён, аспирантон, устодон ва ҳама касонест, ки кӯшиши дарки амиқи олами сиёсат сиёсатофаринӣ ва кишвардориро доранд.

Муфассал »

Духтари оташ

Аз Ҷалол Икромӣ мероси арзандаи насрӣ мерос мондааст, ки аз роману повестҳо, ҳикояҳо ва дигар асарҳои насрӣ иборатанд. Аз ҷумлаи осори ӯ яке “Духтари Оташ” мебошад, ки дар жанри роман эҷод шудааст. “Духтари Оташ” яке аз романҳои барҷастаи адабиёти шӯравии тоҷик буда, мавзӯъҳои мухталифро фаро гирифтааст. Хулоса, образҳои романи “Духтари оташ” дар баробари он ки ба хонанда таъсири бадеӣ мебахшад, хонандаро водор месозад, ки ба ҷомеа ва одамон муносибати хубу оқилона дошта бошад ва аз ҳар як рӯйдоди ҳаёт таҷрибае касб намояд. Романи мазкур аҳамияти бузурги тарбиявию ахлоқӣ дошта, моро ба расму оинҳои гузаштаи халқи тоҷик ошно месозад.

Муфассал »

Фарҳангшиносӣ. Матни лексияҳо

Курси Фарҳангшиносӣ ҳамчун фанни хатмӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ таълим дода мешавад. Омӯзиши фарҳангшиносӣ, назария ва таърихи фарҳанг асос ва пояи ҳамагуна донишҳои гуманитарӣ мебошад. Аз ин рӯ, дар ин дастури таълимӣ дар шакли матни лексия масоили умдаи фарҳангшиносӣ баррасӣ шудаанд. Донишҷӯён аз он дар бораи қонунҳои умумитарини инкишофи фарҳанг,сабабҳо ва натиҷаҳои рушду нумӯи фарҳанг,таҳаввули фарҳанги давру замонҳо маълумот гирифта метавонанд.

Муфассал »

Чӣ хонем?