Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Гардиши девбод. Китоби 2

Ин ҷилд аз қисми нави китоби дуюми романи «Гардиши девбод»-и Нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад, қиссаҳои шавқангези «Асрори Хоҷамуъмин», «Сарлашкар» ва «Майдони савдо» иборат аст. Бешак, мутолиаи ин асарҳо Шумо, хонандаи азизро ба рӯзгори пурҳодиса, сарнавишту талош ва ишқу армони қаҳрамонҳои нав ошно месозад.

Муфассал »

Тахти вожгун

Дар дасти Шумо романи "Тахти вожгун"он қисми саввуми асари сегонаи Ҷ.Икромӣ "Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро"буда,дар он корномаҳои мардум барои барқарор кардани Ҳокимияти Советӣ дар Бухорои Шарқӣ,мубориза бо душманони дохилӣ,процесси озодшавии занон, чизи тоза дар ҳайёти мардуми тоҷик хуллас он табаддулоте,дар он солҳои пурошӯб дар рӯзгори мардуми тоҷик ба вукӯъ пайвастанд,ниҳоят марғуб ба қадам дода шудааст.

Муфассал »

Девони ғарбӣ-шарқӣ.

Адабиёти форсу тоҷик садҳо фарсанг фаротар аз марзҳои ҷуғрофиёӣ-сиёсии Эрону Тоҷикистон то ба дурдасттарин марзҳо конунҳои зояндае дорад, ки аз ҷумлаи онҳо шаҳри Қустантанияи куҳан аст. Дар ин шаҳр дар соли 1813 Жозеф фон Ҳаммер Пургштал – сафир ва мутарҷими утришӣ бо девони Ҳофиз ошно шуд ва бо тарҷумае, ки аз ин китоб кард, шеъри форсу тоҷик ба кишварҳои ол- монизабон ва ба ин тартиб то ба қалби Аврупо роҳ ёфт. Иоҳанн Во- лфганг Гёте (1749-1832) – чеҳраи маъруфи адаби олмонӣ аз ҳамин тарҷума илҳом гирифта, ба пайравӣ аз Ҳофиз ва дигар шоирони ин марзу бум девони ҳозирро пардохт ва бо ин асари арзишманд, ки таркибе аз сухану сулуки ғарбиву шарқист, чароғи шеъри Аҷамро дар Аврупо низ афрӯхт ва номи Ҳофизро дар ин қора ба дурахшиш даровард. Ин дафтари пирии он шоири ҷаҳонватан, инак, баъд аз ду қарн дар маҷмӯаи комили худ ба хонандагони тоҷик арза мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Марди танҳо

Сорбон адиби тавоност. Номи ӯ дар адабиёти тоҷик мавқеи хосса дорад. Миёни хонандагон маъруф ва машҳур аст. Инак асари нави ӯро бо номи "Марди танҳо"тақдим медорем.

Муфассал »

Гаршоспнома

Асадии Тӯсӣ дар таърихи адабиёти классикии форс-тоҷик аз суханварони қавитабъу борикандеш ба шумор меравад ва тавоноии фикру чиразабонии ӯро достони хамосии «Гаршоспнома», ки дар пайравии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ суруда шудааст, беҳтарин гувоҳ аст. «Гаршоспнома» дар хусуси корнамоиҳои паҳлавони систонӣ Гаршосп, додарзодаи ӯ Наримон ва писари Наримон – Сом, ки аз аҷдоди Рустами Дастон будаанд, нақл мекунанд. Дар кишварамон достон бори аввал ба ҳуруфи кириллӣ нашр мегардад ва пояи баланди ҳикмату андарзи он имрӯз ҳам барои ҳамагон коршоям мебошад.

Муфассал »

Дастур оид таълими ҳукуки занон

Дафтари "зан ва тараққиёт"дар соли 1986 дар ҷараёни ревизияи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,ки ба мақоми ҳуқуқии занон дахл мекунанд,саҳм гирифт.Хулосаи ин фаъолият ба таҳияи Дастур оид ба таълими ҳуқуқи занон бунёд гузошт.Дастури мазкур ба хотири кӯмак дар фаъолияти аъзои созмонҳои давлатӣ ва ғайридавлатии бонувон ва ҷиҳати боло бардоштани савияи дониши ҳуқуқии занон ва умуман шаҳрвандони Тоҷикистон интишор шуд,

Муфассал »

Оммавӣ

Аз Пешдодиён то Сомониён

Аввалан сулолаи сомониёнро империяи бузурги хилофат ба сари кор овард. Сониян Давлати Сомониён сохтори давлатдории аз имтихони таърих гузашта ва санҷидашудаи Сосониёнро ба мерос гирифта, аз таҷрибаи Давлати Фотимиён ба шарофати ширкати намояндагонаш эҷодкорона истифода намуд.

Муфассал »

Омӯзиши ҳайёт ва эҷодиёти Имоми Аъзам дар мактаб

Ба дунёи ҳастӣ ва олами илму адаб омадани Имом Абуҳанифа лутфу карам ва ҳадяву марҳамати Парвардигор буд,ки ӯ монанди офтоб дар рӯз ва маҳтоб дар шаб роҳи мардуми мусофирро равшан намуда, ҳамчун чашмаи оби мусаффо ташнагии эшонро шикастааст. Истифодаи дастури номбурда барои омӯзгорони ҳамаи фанҳо,минҷумла фанҳои гуманитарӣ,хонандагони мактабҳои миёна ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ аз аҳмият холи нест.

Муфассал »

Сандуқчаи марворид

Маҷмӯаи шеъру бозӣ, муаммою афсона ва мисолу зудёбакҳои шавқовар барои хурдсолон, мураббиён ва омӯзгорон

Муфассал »

Чӣ хонем?