Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Сояи мижгон. Ҳадисаи Қурбон

Маҷмӯаи нави шоираи шинохтаи тоҷик Ҳадисаи Қурбон "Сояи мижгон", "Ятимхона", "Баҳри гандум", "Ман хатин", "Раҳовард", "Танин" ва достонҳои "Чакоми Душанбе", "Лоиқ намеояд дигар", "Тӯфон" иборат буда, он аз сарсабзиву сарбаландии Ватан, парвози ҷовидонаи савту сози ишқу дарди ҷонсӯзи фироқ бо хонандагон ривоят намуда, аз ҳифзи якпорчагии Ватану сулҳу салоҳ ва андешаи миллӣ сухан меронад.

Муфассал »

Робитаҳои асъорию қарзӣ ва молиявии байналмилалӣ

Барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, магистрон ва онҳое,ки илми мазкурро мустақилона мавриди омӯзиш қарор доданд,тавсия мегардад.

Муфассал »

Достонҳои Шоҳнома. Китоби дуюм

Достонҳои Шоҳнома аз нигориши пурқимати устод Сотим Улуғзода буда, мардумамонро ба тариқи мансур мухтасаран бо Шоҳномаи бузурги Абулқосими Фирдавсӣ шинос менамояд.

Муфассал »

Навгониҳо

Харгӯшак

Шеър

Муфассал »

Таълимот оид ба атмосфера

Дар китоби дарсии "Таълимот оид ба атмосфера"таърихи омӯзиши атмосфера, сохторҳои он, алоқаи атмосфера ба Офтоб ва сатҳи болои Замин, ҷараёнҳои мубаддалшавӣ ва гардиши гармию намнокӣ дар атмосфера, тақсимшавии озон ва тағйирёбиҳои радиатсионӣ ва гармии атмосфера, гирдгардиши об, омилҳои иқлимҳосилкунанда ва тағйирёбиҳои иқлим дар гузашта, имрӯза ва оянда да асоси дастовардҳои соҳаҳои илми ҳозиразамон оид ба омӯзиши атмосфера гирд оварда шуда, пешкаши хонандагон мегарданд.

Муфассал »

Сабоҳи мардон

Шеърҳои Алидоди Чароғабдол ойинаи дили софи ўст, ки ишқи поки Ватан дар ў партав афканда.

Муфассал »

Оммавӣ

Фалсафа ва методологияи илм

Китоби мазкур,ки фишурдаи матни лексияҳо аз фанни "Фалсафа ва методологияи илм" мебошад, ба таҳлилу тавзеҳи масъалаҳои умумии фалсафӣ- методологии илм бахшида шуда, чун китоби дарсӣ ба донишҷӯёни риштаи магистратура тавсия карда мешавад. Бобҳои алоҳидаи китоб ба унвонҷӯёну аспирантоне, ки масъалаҳои назариявӣ- методологӣ ва фалсафии илмро дар бахши аспирантура (ё докторантура аз рӯйи ихтисос-PhD) меомӯзанд, муфид хоҳад буд.

Муфассал »

Технологияҳои тарҳрезии системаҳои иттилоотӣ

Олами компютер ва системаҳои иттилоотӣ мунтазам рушд меёбанд. Дар даврони мо компютерҳое сохта шудаанд, ки зудкорӣ ва маҳсулнокии хеле баланд дошта, озодона дар кафи дасти инсон меғунҷанд.

Муфассал »

Анатомияи одам.Ҷилди якум

Дастури мазкур барои донишҷӯёни факултаҳо ва омӯзишгоҳои тиббӣ,кормадони тиб ё хоҳишмандоне,ки мехоҳан мустақилона фани анатомияи одамро аз худ намоянд,тартиб дода шудааст.

Муфассал »

Чӣ хонем?