Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Шоҳнома. Ҷилди I

«Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ аз шумори он осори гаронбаҳои фарҳангист, ки чун китоби халқ дар канори ишку ихлос ва оѓӯши завқу андешаи мардумон аз осеби забонаҳои дуду оташи ҳаводиси рӯзгорон ва дандонаҳои арраи бедоди замонҳо то имрӯз маҳфуз мондааст. Шоҳнома»-и безавол асрҳост, ки миёни мадумон шӯҳрат ва маҳбубияти хосе дошта, ҳамвора мавриди таваҷҷӯҳи на танҳо бошандагони Ховарзамин, балки халқҳои тараққихоҳи дигар мамолики ҷаҳон аст. «Шоњнома» дар ҳама кишварҳо дӯстон ва ошиқони зиёде дошта, достонҳои ҷудогонаи он тавассути донишмандон ба забони халқҳои гуногуни ҷаҳон тарҷума ва дастраси хонандагони ҳар диёр гардидааст. Ба хонандаи азиз чопи севуми “Шоҳнома”-и безаволи Ҳаким Фирдавсӣ, ки бо кӯшиши таҳиягарони матни он омода гаштааст, пешкаш мегардад. Муҳаққиқон дар ин нашр аз нусхаҳои дигари “Шоҳнома” истифода кардаанд, ки ин арзиши корашонро бештар мекунад.

Муфассал »

Афсонаҳои халқи тоҷик 3

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Дастур оид таълими ҳукуки занон

Дафтари "зан ва тараққиёт"дар соли 1986 дар ҷараёни ревизияи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,ки ба мақоми ҳуқуқии занон дахл мекунанд,саҳм гирифт.Хулосаи ин фаъолият ба таҳияи Дастур оид ба таълими ҳуқуқи занон бунёд гузошт.Дастури мазкур ба хотири кӯмак дар фаъолияти аъзои созмонҳои давлатӣ ва ғайридавлатии бонувон ва ҷиҳати боло бардоштани савияи дониши ҳуқуқии занон ва умуман шаҳрвандони Тоҷикистон интишор шуд,

Муфассал »

Навгониҳо

Аз Пешдодиён то Сомониён

Аввалан сулолаи сомониёнро империяи бузурги хилофат ба сари кор овард. Сониян Давлати Сомониён сохтори давлатдории аз имтихони таърих гузашта ва санҷидашудаи Сосониёнро ба мерос гирифта, аз таҷрибаи Давлати Фотимиён ба шарофати ширкати намояндагонаш эҷодкорона истифода намуд.

Муфассал »

Мунтахаби ашъор

Ин ҷилд мунтахабе аз маснавии «Ҳадиқатулҳақиқа», қасоид ва ғазалиёти Ҳаким Саноии Ғазнавиро дар бар мегирад, ки дурдонаҳое аз ганҷинаи ирфону маънавиятро дар худ нуҳуфтааст.

Муфассал »

Кулоҳи қоқу

Шеърҳо барои кӯдакон

Муфассал »

Оммавӣ

Саду як ғазал. Саъдии Шерозӣ

Шайх Муслиҳиддини Саъдии Шерозӣ-ин ситораи тобноки адабиёти оламгирӣ порсӣ,ки барҳақ ба ҳайси яке аз суханварони бузурги олам шинохта шудааст,дар қаъри пурӯшоби сенздаҳум умр ба сар бурдааст.Дар бораи солҳои ҳайёти ӯ дар миёни муҳақиқин ихтилофи назар аст. Аммо аксар бар он ақидаанд,ки шайх дар байни солҳои 1203-1209 дар шаҳри шероз зода шудааст, соли 1292 дар ҳамонҷо падруди ҳайёт гуфтааст, ки имрӯз оромгоҳаш зиёратгоҳи хосу ом мебошад.

Муфассал »

Сарбадорони Самарқанд

Ба табъ расидани таълифоти марбут ба кахрамонони миллӣ бо кумак ва дастгирии кумитаи умури чавонони назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва низ ба химмати Ассотсиатсияи миллим Марказхои дастгирии чамъияти шахрвандй дар махдудаи Барномаи грантхои муштарак дар бахши тарбияти чавонон дар рухияи ватандустй имконпазир шуд. Ватандустӣ асоси идеологии хар кадоме давлатхои мустакил ба шумор меравад. Аз ин ру, рушди системаи тарбияти ватандустй хамчун институти пурарзиши давлатию чамъиятй бояд яке аз аслитарин самтхои сиёсати давлат дар умури ҷавонон бошад.

Муфассал »

Фалсафаи Нитше дар муқоиса бо сарчашмаҳои муосир

Ниште, бар хилофи системпардозон, сохтори фикрии мантиқӣ ва комиле бино наниҳод. Тарҳҳои ӯ барои осори системотик ё шеваҳо ва роҳҳои созмондиҳии афкораш ба қасдӣ арзаи онҳост, ки ин шева ҳамвора боби имконоти дигарро мекушояд, ё сохтаҳое аст, ки мақосиди хосе онҳоро лозим меоваранд. Мақосиде, ки ҳар кадом бар ҳасби биниши пажӯҳишии хос ё таъсири қасдшудаи фалсафаварзиаш тарсим шудаанд.

Муфассал »

Чӣ хонем?