Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Ҳасани аробакаш

Ин асари худро ба иди бошарафи 25-солагии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон мебахшам.

Муфассал »

Муаллими сахтгир

Маҷмўа аз ҳикояҳое тартиб ёфтааст, ки муаллиф онҳоро дар солҳои гуногуни фаъолияти эҷодиаш таълиф намуда, мўҳтавояшон баёнгари хислатҳои неки инсонӣ ва тарғибгари ахлоқи ҳамидаву накўкорӣ ҳастанд.

Муфассал »

Нек дарёбу бад макун зинҳор

Дастур барои омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, донишҷӯёни мактабҳои олии омӯзгорӣ, унвонҷӯён, падару модарон ва кор- мандони соҳаи маориф пешниҳод мегардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Пайроҳаи Саодат

«Пайроҳаи Саодат» ҳикоятест аз рӯзгор ва роҳи паймудаи эҷодии Ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саодат Азизова. Ҳамчунин Шумо, хонандагони азиз, метавонед зимни чанд мусоҳибаи ӯ аз заҳмату талошҳояш дар ҷодаи ҳунар ошно гардед.

Муфассал »

Рӯзномаи сафар ба Самарқанд

Асари Руи Гонсалес де Клавихо намунаи махсуси мероси мансури испанӣ буда, ёддоштҳои ин давлатмарди испаниро, ки дар асри XV ба ҳайси сафир ба шаҳри Самарқанд ташриф оварда буд, дар бар мегирад. Ин асар, агар аз як тараф ҳамчун таҳқиқоти як аврупой доир ба рӯзгори мардуми Шарқ, махсусан тоҷикон, боиси таваҷҷуҳ бошад, аз тарафи дигар он ба ҳайси як асари энсиклопедии фарогири маълумоти нодир барои омӯзиши таърихи гузаштаи мо арзиши баланд дорад.

Муфассал »

Забони тоҷикӣ. Барои донишҷӯёни мактабҳои илӣ

Ин китоб тибқи стандарти давлати таҳсилоти олии касбӣ ва "Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ" таҳия гардида, масоили сеҳри забони тоҷикӣ, сайри таърихии забони тоҷикӣ, таърихи алифбо, қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ҳиссаҳои мустақил ва ёридиҳандаи нутқ, ҳуҷатнигорӣ, луғати коргузорӣ ва вожанома муҳтавои онро ташкил дода, оид ба ҳар як мавзӯи зикрёфта мисолҳои ҷолибу мувофиқ оварда шудааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Саду як ғазал.Бадриддини Ҳилолӣ

Дар ин маҷмӯа, ки интихоб аз «Куллиёти осори Ҳилолӣ» (Сталинобод 1957) мебошад, бехтарин газалхои шоъири ширинкломи асри XVI Бадриддин Хилолӣ ҷой дода шудаанд.

Муфассал »

Топинамбур ноки заминӣ зироати ояндадор дар кишоварзӣ

Дар китоб оиди растании нодир, ки нақши он дар таъмини озӯқаворӣ ва сӯзишворӣ дар Тоҷикистон ниҳоят калон хоҳад гашт - топинамбур (ноки заминӣ- Helianthus tuberosus l.)

Муфассал »

Имомӣ Аъзам ва фарҳанги миллӣ

Дар таърихи тўлонӣ ва пурѓановати тамаддуни халќи тоҷик, бахусус давраи исломии он, шахсиятҳо ва нобиѓаҳои зиёде ба зуҳур омадаанд, ки дар ташаккулу такомули фарҳанг, ҳувият ва асолати миллӣ нақши беназире боқӣ гузоштаанд. Аз баракати заҳмат ва корномаи пурвусъату башардўстонаи онҳо сиришти фитрӣ ва ҳувияти таърихию фарҳангии миллат ҳифз шуд ва барои инкишофи ояндаи он заминаи муносиб ба вуҷуд омад.

Муфассал »

Чӣ хонем?