Р Забиров,

Экология.Китоби дарси барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

  • Экология.Китоби дарси барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Экология.Китоби дарси барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ
Муаллиф: Р Забиров,
Соли нашр: 2013
Теъдоди саҳифаҳо: 480
Дар китоби таълимии мазкур таърихи мухтасари экология, пайдоиш ва инкишофи Замин, ташаккулёби сохторхои Замин ва биосфера, омилхои экологи ва конуниятхои таъсири онхо ба организмхои зинда, мухитхои асосии Хаётй, шакли хаётии организмхо, ритмхои биологи, сохтор ва таркиби популятсия, биосенозхо, системахои экологи, таъсири фаъолият ва хочагидории одам ба табиат ва чузъхои биосфера, сарчашмахои олудакунандаи мухити атроф ва роххои бартараф кардани онхо, таъсири мунокишахои харби ба мухити атроф, экологияи шахрхои хозиразамон ва чорабинихои хифзи саломатии шахрвандон дар асоси ахборотхои илмии кунунии сохаи экологи гирд оварда туда тахлил шудаанд.