А Хонҷонов,
Б Шарипов,

Асосҳои фаъолияти бонкӣ

  • Асосҳои фаъолияти бонкӣ

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Асосҳои фаъолияти бонкӣ
Муаллиф: А Хонҷонов,
Б Шарипов,
Соли нашр: 2013
Теъдоди саҳифаҳо: 224
Модули таълимӣ барои омузгорон ва тренерхо, кормандони сохаи бонкдорӣ ва ташкилотхои карзии хурд, аспирантон ва до- нишчуёни макотибхои олии ихтисоси “Фаъолияти бонкӣ”, ки аз руи низоми кредита тахсил менамоянд, тавсия карда шудааст. Дар он масъалахои назариявию амалии фаъолияти бонкӣ, мавкеъ, мохият ва асосхои хукукию ташкилии муассисахои кар- зӣ, низоми бонкии Чумхурии Точикистон ва такмилёбии он, тан- зим ва вазифахои асосии фаъолияти бонкӣ, тачрибаи боикхои ватанӣ ва хоричӣ оиди фаъолияти бонкхо гирд оварда шудаанд. Барнома дар асоси тачрибаи назариявӣ ва малакаи амалии бисёрсолаи муаллифон тавлид гардидааст