Нуриддин Абдурахмони Ҷомӣ,

Абдураҳмони Ҷомӣ Осор, ҷилди ҳаштум

  • Абдураҳмони Ҷомӣ Осор, ҷилди ҳаштум

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Абдураҳмони Ҷомӣ Осор, ҷилди ҳаштум
Муаллиф: Нуриддин Абдурахмони Ҷомӣ,
Соли нашр: 1990
Теъдоди саҳифаҳо: 496
Китоби «Нафахот ал-унс>-и Мавлоно Абдурахмони Чомй, ки номи пурраи он «Нафахот ал-унс мин хазарот ал-кудс» мебошад, аз чумлаи осори гаронцадру боарзиши ин мутафаккири бузургн садаи XV ба шумор меравад. Рочеъ ба сабаби таълиф, замони тасниф, фарогирй ва санаи отозу анчоми асар муаллиф дар му- каддимаву хотимаи он басе равшану возех маълумот додааст.